برخی رهبران سیاسی بر گفتگوی مستقیم حکومت و طالبان تاکید می کنند

شماری از مقام های پیشین حکومت بر گفتگوی مستقیم حکومت با گروه طالبان تأکید می کنند. به باور آنان اگر در غیاب حکومت، درباره روند صلح افغانستان تصمیمی گرفته شود، استقلال سیاسی حکومت صدمه خواهد دید.

هفته گذشته زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در خصوص روند صلح افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در قطر دیدار کرد. با آنکه گفته می شود در این نشست درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بحث هایی صورت گرفته است؛ اما منابع می گویند که مساله خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در این دیدار مطرح بحث نبوده است. منابع می افزایند که رهایی برخی از زندانیان طالبان به هدف اعتمادسازی در این دیدار مطرح شده است.

شماری از مقام های حکومت پیشین بر گفتگوی مستقیم حکومت با گروه طالبان تأکید می کنند. رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی در حکومت پیشین می گوید که اگر در غیاب حکومت درباره روند صلح افغانستان تصمیم گرفته شود، استقلال سیاسی حکومت صدمه خواهد دید. با این حال، شماری از احزاب سیاسی بر دخیل شدن طرف های مختلف در روند صلح تأکید می کنند. محمد محقق، معاون ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلام مردم افغانستان می گوید که روند گفتگوهای صلح با طالبان باید همه شمول باشد.

پیش از این زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا در خصوص روند صلح افغانستان از حکومت خواسته است که گروه مذاکره کننده خود را برای گفتگو با گروه طالبان آماده کند. ظاهرا آمریکا به این نتیجه رسیده است که شورای عالی صلح نمی تواند، به عنوان “گفتگو کننده” با گروه طالبان عمل کند.

اما محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح می گوید که این شورا، تماس های غیر مستقیم با رهبران گروه طالبان داشته است.

نقش پاکستان در روند گفتگوهای صلح کشور اثرگذار خوانده می شود. آمریکا به این باور است که درک کردن “خواست” های پاکستان به هدف تأمین صلح در افغانستان مهم است. به باور واشنگتن پاکستان تاکنون فکر می کند که ناامنی و تداوم منازعات مسلحانه در افغانستان به “نفع” اسلام آباد است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top