مسوولان امنیتی از آغاز روند انتقال نیروهای امنیتی به مراکز رای دهی خبر می دهند

روند انتقال نیروهای امنیتی به مرکزهای راهی دهی در ولایت های کشور آغاز شده است. مسوولان نیروهای امنیتی از آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات اطمینان می دهند.

تا پنج روز دیگر انتخابات مجلس نمایندگان در کشور برگزار می شود. سخنگویان وزارت های دفاع ملی و امور داخله می گویند که روند انتقال نیروهای امنیتی به هدف تامین امنیت انتخابات به مراکز های رای دهی ولایت ها آغاز شده است. آنان همچنان یک بار دیگر از تامین امنیت انتخابات مجلس نمایندگان اطمینان می دهند.

درهمین حال، کانت پیتر، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می گوید که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی تامین امنیت انتخابات مجلس نمایندگان را دارند و نیروهای ناتو در این روند با آنان همکاری خواهند بود.

سخنگوی مامورت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می افزاید: “نیروهای امنیتی افغانستان توان تامین امنیت انتخابات مجلس نمایندگان را دارند. درصورت بروز مشکل در بخش تامین امنیت انتخابات، ما آماده هستیم که این نیروها را حمایت کنیم.”

در حالی مسوولان نیروهای امنیتی از تامین امنیت انتخابات مجلس نمایندگان اطمینان می دهند که افراد وابسته به گروه طالبان گفته اند که در روز برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان، حملات شانرا در سراسر کشور افزایش خواهند داد.

نوشته‌های مرتبط


Top