نشست مشورتی طرح پیش نویس راهکار پنج ساله تجارت ملی کشور در کابل برگراز شد

وزارت تجارت و صنایع نشست مشورتی “طرح پیش نویس راهکار پنج ساله تجارت ملی افغانستان” را با بخش خصوصی برگزار کرد.

پیش نویس راهکار تجارت ملی افغانستان تا پنج سال در تجارت ملی افغانستان کار برد خواهد داشت. کامله صدیقی، معین وزارت صنعت و تجارت می گوید که هدف از این راهکار تبدیل شدن افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی است. خانم صدیقی می افزاید که عملی شدن این راهکار را رشد اقتصاد، ایجاد اشتغال، ترویج استفاده از تولیدات داخلی، افزایش صادرات و ایجاد ظرفیت نهادهای داخلی بهتر می شودږ

شماری از تاجران با خوش بینی از پیش نویس طرح ملی تجارت افغانستان می گویند که در هفده سال گذشته تجارت کشور بنا بر نبود راهکار درست به مشکلات زیادی رو به رو شده است. آنان از بخش خصوصی می خواهند که در نهایی سازی طرح پیش نویس ملی تجارت افغانستان مشکلات تاجران را در نظر بگیرند. درهمین حال، مسوولان اتاق تجارت و صنایع می گویند که در این راهکار نقش بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است.

نا هماهنگی میان اداره های حکومتی سبب شده است که تاجران کشور بیشتر در صادرات و واردات کالاهای خود به مشکل رو به رو شوند. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع می گوید که حکومت در ایجاد راهکار ملی تجارت افغانستان هماهنگی میان اداره های حکومتی را در نظر نگرفته است و این کار حکومت سبب خواهد شد که تاجران در آینده به مشکلات رو به رو شوند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top