فعالان مدنی: قرارداد معدن طلای بدخشان و مس بلخاب خلاف قانون امضای شده است

شماری از فعالان مدنی از حکومت می خواهند که قراردادهای معدن طلای بدخشان و مس بلخاب را که خلاف قانون معادن امضا شده است، لغو کند.

یک هفته پیش سرپرست وزارت های معادن و پترولیم و مالیه قرارداد استخراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب سرپل را با یکی از شرکت های خارجی که سهم دار آن وزیر پیشین شهرسازی و مسکن است در آمریکا امضا کردند. از همان روز به این سو، سرو صداهای از غیر قانونی بودن این قرار داد در رسانه ها بلند شده است. در ادامه واکنش ها، روز شنبه شماری از فعالان مدنی طی گردهمایی، از حکومت خواستند که قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب راکه خلاف قانون معادن است، لغو کند. سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت می گوید به هیچکس اجازه نخواهند داد که منابع طبیعی کشور را در تمویل جنگ بکار ببرند. رییس دیدبان شفافیت، واگذاری جنگ افغانستان را به دوش افراد فاسد و استفاده جو، یکی از علت های طولانی شدن جنگ در افغانستان می داند و می گوید که نباید منابع طبیعی کشور قربانی جنگ فرسایشی شود.

مسوولان اتحادیه حقوقدانان نیز بر غیرقانونی بودن امضای قرارداد استراج معادن طلای بدخشان و مس بلخاب تاکید می کنند. ایجاد یک ادراه مستقل غیر سیاسی که کنترل معادن کشور را به دوش داشته باشد، از دیگر خواست های فعالان مدنی است. آنان می گویند که باید نقش وزارت معادن و پترولیم در امضای قرارداد های معادن کشور کاهش پیدا کند.

نوشته‌های مرتبط


Top