عبدالله: گروه تروریستی داعش یک تهدید جدی است

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهای، بر مبارزه جدی علیه تروریزم و جدایی طلبی تأکید کرده است. آقای عبدالله یاد آور شده است که باید علیه تروریزم بدون تفکیک مبارزه صورت گیرد. همزمان رییس اجرایی با اشاره به فعالیت تروریستان داعش در کشور گفته است که افغانستان این تروریستان را به عنوان یک تهدید جدی نگاه می کند. به گفته ریس اجرایی، بیشتر تروریستان که در افغانستان فعالیت دارند، اتباع دیگر کشورها استند.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت که به نمایندگی از افغانستان در نشست سران کشورهای سازمان همکاری های شانگهایی در شهر دوشنبه تاجیکستان سخنرانی می کرد، تروریزم، افراط گرایی و حرکت های جدایی طلبانه را از چالش های عمده در منطقه خواند. آقای عبدالله تأکید کرد افغانستان در خط نخست مبارزه علیه تروریزم و افراط گرایی قرار دارد. او بدون اشاره به پاکستان گفت که هنوز هم تروریستان از نوار مرزی وارد افغانستان می شوند.

رییس اجرایی حکومت تأکید می کند که مبارزه علیه تروریزم و حرکت های جدایی طلبانه، نیازمند همکاری و تلاش کشورهای منطقه است.

آقای عبدالله می گوید:”ما مانند همیش از دوستان منطقه ‌ای خود تقاضا کرده ایم و تأکید می‌ کنیم که جنگ علیه تروریزم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی نیازمند تلاش مشترک و همکاری و همآهنگی نزدیک میان ما است. در قدم نخست ما باید با تمام انواع تروریزم یکسان برخورد کنیم. نباید مرتکب اشتباه تفکیک میان تروریستان به بد و خوب شویم.”

 

عبدالله عبدالله، گروه تروریستی داعش را یک تهدید جدی برای امنیت منطقه می خواند و می گوید که بیشتر افراد این گروه تروریستی اتباع دیگر کشورها استند که به صورت فرصت طلبانه به افغانستان وارد شده اند.

به گفته رییس اجرایی:”داعش از جمله گروه‌ هایی است که از آغاز سال دوهزار و چهارده در افغانستان به تعداد محدودی از پناه‌ گاه‌ ها دست یافته ‌است. ما به این گروه به عنوان یک تهدید جدی نگاه می‌ کنیم و با استفاده از تمام امکانات در تلاش استیم تا نگذاریم در کشور ما جای پایی برای خود پیدا کند. بیش‌ ترین افراد جذب شده داعش  از افغانستان نیستند و به صورت فرصت طلبانه در تعامل و اتحاد با دیگر گروه ‌های مسلح به شمول طالبان عمل می‌ کنند.”

 

در همین حال، آقای عبدالله با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور می گوید که افغانستان تلاش می کند به عنوان چهار برای وصل کردن کشورهای منطقه عمل کند.

نوشته‌های مرتبط


Top