تأکید اشرف غنی بر برخورد جدی با افراد مسلح غیر مسوول

غنی بر برخورد جدی با افراد مسلح غیر مسوول تأکید کرده است. آقای غنی در جمعی از ولسوالان در ارگ گفته است افراد مسلح غیر مسوول در هر سطحی که باشند، با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

با این حال، فرمانده علیپور مشهور به قوماندان شمشیر در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک به رسانه ها گفته است که حکومت نمی تواند او را بازداشت کند. به گفته این فرمانده مردمی، باشندگان مناطق مرکزی کشور از او حمایت می کنند.

هفته گذشته حکومت برای بازداشت فرمانده علیپور شماری از نیروهای ویژه را به ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور فرستاد. با رسیدن این نیروها، درگیر در ساحه صورت گرفته و این درگیری تلفاتی نیز در پی داشت. سپس این فرمانده مردمی به ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک در میان صدها تن از باشندگان مناطق مرکزی کشور ظاهر شد.

وزارت داخله اعلام کرده است که فرمانده علیپور را بازداشت خواهد کرد. اما این فرمانده محلی گفته که حکومت توان بازداشت او را ندارد و وی از حمایت مردمی باشندگان مناطق مرکزی کشور برخوردار است.

بازداشت فرماندهان محلی ضد گروه طالبان در کشور به یک موضوع داغ مبدل شده است. پیش از این در ماه سرطان امسال، حکومت نظام الدین قیصاری یکی از فرماندهان خیزش های مردمی را در شمال کشور بازداشت کرد. نظام الدین قیصاری از فرماندهان ضد گروه طالبان بود.

بازداشت این فرمانده محلی باواکنش های زیادی رو به رو شد و هواداران آقای قیصاری در ولایت های شمالی کشور اعتراض های گسترده ای را آغاز کردند.

اکنون رییس جمهورغنی می گوید که حضور افراد مسلح غیرمسوول و زورمندان قابل قبول نیست و این افراد در هر سطحی که باشند، با آنان برخورد قانونی می‌ شود. آقای غنی در جمعی از ولسوالان در ارگ صحبت می کرد، از ولسوالان خواسته که با افراد مسلح غیر مسوول مبارزه کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top