نمایندگان مجلس: صداقت آمریکا برای تامین صلح در کشور شرط اساسی است

شماری از اعضای شورای ملی می گویند تا زمانی که آمریکا صادقانه در پیوند به تامین صلح در افغانستان اقدام نکند، صلح در کشور تامین نخواهد شد.

با تعیین زلمی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، تلاش ها در پیوند به تامین صلح در کشور بیشتر شده است. شماری از اعضای شورای ملی می گویند تا زمانی که آمریکا صادقانه در پیوند به پیشبرد روند گفتگوهای صلح افغانستان اقدام نکند، صلح در کشور تامین نخواهد شد. علی اخلاقی، عضو شورای ملی می گوید که نقش کشورهای همسایه در روند گفتگوهای صلح افغانستان موثر است اما آمریکا از این نقش سرباز می زند. این عضو شورای ملی تاکید می کند که باید به کشورهای منطقه در پیشبرد گفتگوهای صلح نقش داده شود.

پیش از این احزاب سیاسی با انتقاد از عملکرد شورای عالی صلح گفته اند که تاکنون طرح روشن که منافع تمام اقوام افغانستان در آن تعریف شود، در پیوند به تامین صلح در کشور ارایه نشده است.

در همین حال، شماری از شهروندان کشور ابراز امیدواری می کنند که تلاش های صلح حکومت افغانستان منجر به تامین صلح در کشور شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که زلمی خلیل زاد روز چهار روز گذشته با مقام های افغانستان و پاکستان در پیوند به چگونگی پیشبرد گفتگو های صلح گفتگو کرده و روز پنجشنبه نیز به عربستان سعوی سفر کرده تا در پیوند به صلح با مقام های آن کشور نیز گفتگو کند.

نوشته‌های مرتبط


Top