دیدار رییس اجرایی حکومت با رییس جمهور تاجیکستان در حاشیه نشست شانگهای

رییس اجرایی حکومت در حاشیه‌ ای نشست سران حکومت‌ های سازمان همکاری شانگهای با امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد.

دفتر رسانه ای ریاست اجرایی با نشر خبرنامه ای گفته است که در این دیدار دو طرف در باره امنیت، مبارزه مشترک با هراس افگنی، قاچاق موادمخدر، همکاری و همگرایی منطقه‌ ای، روابط منطقه‌ ای افغانستان، افزایش دادوستد بازرگانی و جلب همکاری کشورهای منطقه برای تأمین صلح به رهبری و مالکیت مردم افغانستان بحث و گفتگو کردند. در این دیدار رییس جمهور تاجیکستان گفت که کشورش به روابط با افغانستان به عنوان دوست و همسایه اهمیت فراوان قایل است و امنیت و آرامی در تاجیکستان و منطقه را در گرو امنیت و آرامی در افغانستان خواند. رییس اجرایی حکومت از میزبانی نشست سران حکومت ‌های شانگهای توسط تاجیکستان قدردانی کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top