توفان در بخش شمالی غربی فلوریدای آمریکا خسارات هنگفتی برجا گذاشته است

قوی ترین توفانی که تاکنون در بخش شمالی غربی فلوریدا روی داده باعث سیل در شهرهای ساحلی، زیر آب رفتن خانه ها و شکستن درختان شده است.

توفان موسوم به “مایکل” با بادهایی به سرعت دوصد کیلومتر در ساعت از فلوریدا گذشته و وارد ایالت جورجیا آمریکا شده است. این توفان چنان قوی است که علیرغم عبور از فراز خشکی همچنان یک توفان درجه سه طبقه بندی می شود. در حالی که تا سه شنبه یک توفان درجه دو بود و ظرف دو روز تا چهارشنبه به توفانی درجه چهار بدل شد. این توفان پیشتر در آمریکای مرکزی باعث مرگ سیزده تن شده است، اما در آمریکا تاکنون فقط مرگ یک تن در اثر سقوط درختی روی یک خانه گزارش شده است. این توفان باعث قطع برق دوصد و پنجاه هزار خانه و کسب و کار نیز شده است. رویترز گزارش می دهد که مایکل سومین توفان قدرتمندی است که به آمریکا می رسد. پیش از این دو توفان قدرتمند در نیمه دهه نود در آمریکا دو بار رخ داده بود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top