نگرانی احزاب سیاسی از احتمال تقلب در روز انتخابات

شماری از نمایندگان احزاب سیاسی با استقبال از بایومتریک رای دهندگان در روز رای دهی، از چگونگی استفاده از این سیستم در روز انتخابات نگران استند. آنان می گویند که بدون نظارت احزاب سیاسی شفافیت انتخابات تضمین نخواهد شد.

نهاد کانون اصلاحات نشست خبری را در رابطه به تاثیر روند یایومتریک بر شفافیت انتخابات و چالش های آن در کابل برگزار کرد. نیمه الکترونیک بودن دستگاه های بایومتریک، انلاین نبودن به موقع دستگاه بایومتریک در روز انتخابات، نبود دیتابیس معلومات و نبود فهرست ثبت نام رای دهندگان در سیستم بایومتریک از نگرانی احزاب و جریان های سیاسی در روند برگزاری انتخابات است. محمد ناطقی نماینده احزاب سیاسی از احتمال تقلب در روز رای دهی از سوی ماموران که مسوولیت دستگاه های بایومتریک را دارند، نگرانی می کند. آقای ناطقی می گوید که نظارت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی از روند برگزاری انتخابات می تواند تقلب را کمتر کند. قرار است تا ده روز دیگر انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شود دیده شود که این انتخابات بدور از تقلب برگزار خواهد شد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top