انتقاد نمایندگان احزاب سیاسی از کارکرد شورای عالی صلح

طرحی که بتواند ثبات دایمی و صلح عادلانه را در کشور تامین کند تاکنون ارایه نشده است. محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهور با بیان این مطلب می گوید که چگونگی طرح و پیامد صلح برای مردم بسیار مهم است.

نشست مشورتی با رهبران سیاسی کشور در پیوند به چگونگی تامین صلح از سوی شورای عالی صلح برگزار شده است. در این نشست نمایندگان احزاب سیاسی از کار کردهای شورای عالی صلح انتقاد می کنند. محمد یونس قانونی عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان می گوید طرح که بتواند ثبات دایمی و صلح عادلانه را در کشور تامین کند تاکنون ارایه نشده است. آقای قانونی می افزاید که جنگ افغانستان ریشه منطقه ای و جهانی دارد و کشورهای منطقه در کار تمویل و تجهیز گروه طالبان نقش بازی می کنند. به گفته وی، نقش حکومت در پیشبرد مذاکرات صلح میان گروه طالبان و آمریکا گنگ است و این مساله برای مردم افغانستان نگران کننده است. آقای قانونی همچنان می گوید که مجاهدین و مقاومتگران مخالف صلح نیستند، اما خواهان صلح اند که در آن عدالت بر تمام اقوام افغانستان یکسان تطبیق شود.

در همین حال، محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح می گوید که در تطبیق و عملی شدن صلح در کشور تفاوت دیدگاه وجود دارد، اما برای تامین صلح تمامی شهروندان کشور موافق اند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این زلمی خلیل زاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که حکومت افغانستان باید یک تیم کاری برای پیشبرد مذاکرات صلح معرفی کند. به گفته وی، تصمیم نهایی را در پیوند به چگونگی تامین صلح حکومت افغانستان خواهد گرفت.

نوشته‌های مرتبط


Top