هشدار صندوق بین المللی پول از پیامد جنگ تجاری آمریکا و چین

جنگ تجاری میان آمریکا و چین جهان را فقیرتر و خطرناک تر می کند. صندوق بین المللی پول با این هشدار تاکید کرده که، جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی در سال دو هزار و هژده و دو هزار و نزده را، کاهش داده است. این نهاد که وظیفه آن نظارت بر ثبات سیستم های پولی بین المللی است، نسبت به بحران ارزش واحد پول در شماری کشورهای در حال توسعه، نیز هشدار داده شده است. صندوق بین المللی پیش بینی کرده است که، رشد اقتصاد جهانی در سال های دو هزار و هژده و دو هزار و نزده، تنها سه اعشاریه هفت درصد خواهد بود. این نهاد پیش از این، از رشد اقتصادی سه اعشاریه نه درصدی در این دو سال سخن گفته بود. صندوق بین المللی پول، از تنش های سیاسی و دیپلماتیک، به عنوان عامل تضعیف اقتصاد شماری کشورها یاد کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top