دبیر کل اتحادیه عرب خواستار کمک کشورهای اروپایی به فلسطین شد

دبیرکل اتحادیه عرب از کشورهای اروپایی خواسته است، تا در زمینه های اقتصادی و سیاسی، به فلسطینی ها کمک کنند.

احمد ابوغیظ، دبیرکل اتحادیه عرب طی، بیانیه ای از کشورهای اروپایی خواست، تا برای جبران مشکلات مالی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، “اونروا” و همچنین احیای روند سیاسی اقدام کنند. وی طی سخنانی با اشاره به این که، مساله فلسطین یکی از مهمترین موضوعات است، از کشورهای اروپایی خواسته، تا برای پایان دادن به اشغال فلسطین، تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای نزده شصت و هفت به پایتختی قدس شرقی، احیای روند سیاسی، و کمک برای جبران مشکلات مالی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، اقدام کنند. آمریکا امسال سه صد و شصت و پنج میلیون دالر کمک خود به آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی را، قطع کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top