امنیت چالش اساسی  سر راه انتخابات؛ آیا حکومت توانایی برگزاری انتخابات را دارد؟

انتخابات سالِ روان به گفتۀ بسیاری از کارشناسان مسایل انتخاباتی، با چالش‌های زیادی همراه است. از یک سو، تهدید طالبان و گروه‌های خشونت‌طلب و مخالفِ دموکراسی این روند را به چالش کشیده و از سوی دیگر حکومت افغانستان تاکید دارد که انتخابات را در موعد مشخص شده آن بر گزار میکند.

واقعیت است که ما نمی‌دانیم انتخابات پارلمانی در چه شرایط امنیتی برگزار خواهد شد.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top