مجلس سنا حمله بر خانه رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی را محکوم کرد

مجلس سنا حمله بمی بر خانه رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت ‌های انتخاباتی را حمله بر دموکراسی می خواند.

معاون اول مجلس سنا ادعا می کند که شب گذشته افراد ناشناس با حمله بر خانه رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی سه بمب دستی پرتاب کرده اند. محمد علم ایزدیار، معاو اول مجلس سنا، از تلفات ناشی از این حمله  چیزی نمی گوید اما تاکید می کند که ماهیت این حمله نگران کننده است. آقای ایزدیار می افزاید که زورمندان در کابل هرکاری را که بخواهند به راحتی انجام می دهند و این زنگ خطر برای حکومت و مردم افغانستان در روند انتخابات است. وی تاکید می کند که حکومت باید متوجه امنیت جانی کسانی که در روند انتخابات دخیل استند به ویژه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و نامزدان انتخابات باشد. او همچنان بر بازداشت عاملان حمله بمی بر خانه رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت ‌های انتخاباتی تاکید می کند.

درهمین حال، رییس مجلس سنا نیز حمله بر خانه ریس کمیسیون شکایات انتخاباتی را حمله بر دموکراسی و مردم سالاری می خواند. فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنامی گوید که حکومت باید به هدف جلوگیری از اخلال روند انتخابات و تامین امنیت اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تدابیر جدی روی دست گیرد.

بصیر مجاهد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل نیز حمله بمی بر خانه رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ های انتخاباتی را تایید کرده، اما گفته است که در این حمله به کسی آسیب نرسیده است.

نوشته‌های مرتبط


Top