نمایندگان احزاب سیاسی: به واجدانی که ثبت نام نکرده اند حق رای دهی داده شود

احزاب و جریان های سیاسی از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که با استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات، جلو تقلب را بگیرد. نمایندگان احزاب سیاسی هشدار می دهند که اگر کمیسیون در راستای جلوگیری از تقلب در انتخابات کوتاهی کند، نتیجه انتخابات برای آنان قابل قوبل نیست. در همین حال، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بیش از بیست و چهار هزار دستگاه بایومتریک را تسلیم شده است و تا یک هفته دیگر روند انتقال این دستگاه ها به مراکز رای دهی تکمیل می شود.

اینجا؛ نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی جمع شده اند و از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که، تا روند استفاده از سیستم بایمتریک را سراسری کند و در محلات که بایومتریک انجام نمی شود باید آرای آن مناطق از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باطل اعلام شود.

نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی خواست های دیگری نیز از کمیسیون مستقل انتخابات دارند. نظارت کامل احزاب و جریان های سیاسی از روند انتخابات، گرفتن نشان انگشت، عکس رای دهنده و عکس شناسنامه آن از دیگر خواست های احزاب سیاسی است. نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که با استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات، جلو تقلب را بگیرد. آنان هشدار می دهند که اگر کمیسیون در راستای جلوگیری از تقلب در انتخابات کوتاهی کند، نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت.

نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند کسانی که را به علت های گونه گون نتوانسته اند، در روند انتخابات ثبت نام کنند، با ارایه سند تثبیت هویت، از حق رای محروم نکند. تلاش کردیم در این رابطه دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top