تاکید ایران بر کنترول بیشتر ارزش پول این کشور

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ایران خرید دالر و ارزهای خارجی را سرمایه گذاری خوبی برای مردم ندانسته و گفته است که این بانک، برنامه هایی برای کنترول بیشتر ارزش پول ایران دارد. رییس کل بانک مرکزی ایران گفته است که با اعمال تحریم های ماه نوامبر امریکا علیه ایران، “فاجعه ای” رخ نخواهد داد و تحریم های امریکا “نتیجه مطلوبی” به همراه نخواهد داشت. به گفته آقای همتی دولت امریکا هرکاری که می خواست انجام داد تا جلوی فعالیت های مالی ایران و همچنین صادرات نفت ایران را بگیرد. این درحالیست که دور اول تحریم های امریکا علیه ایران درحال اجرا است و قرار است از ماه نوامبر تحریم های نفتی و بانکی علیه این کشور نیز به اجرا در آید.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top