ایوب:خشکسالی سبب افزایش بیماری های حیوانی در کشور شده است

وزارت زراعت آبیاری و مالداری کمپاین واکسین ضد بیماری بروسلوز را روز شنبه در سراسر کشور آغاز کرد. معین زراعت آبیاری و مالداری خشکسالی را یکی از علت های شیوع بیماری حیوانی در کشور عنوان می کند. به گفته وی در جریان این کمپاین حدود سه میلیون حیوان در کشور واکسین خواهد شد. درهمین حال، شماری از مالداران تطبیق اینگونه واکسین ها را برای صحتمندی حیوانان و جلوگیری از شیوع بیماری بروسلوز سودمند می دانند.

بروسلوز یک بیماری ساری مشترک حیوانی و انسانی است که توسط باکتری به نام بروسیلا به وجود می آید. این باکتری معمولا در میان حیوانان موجود است و می تواند سبب بیماری در دیگر حیوانان شود.

انسان های معمولا در اثر تماس با حیوانات و محصولات آنان که با این باکتری آلوده است، به این بیماری مبتلا شوند. تب، درد عضلات، درد و پندیدگی مفاصل، خستگی عضلات، دلبدی، استفراغ، خارش بدن، عرق شبانه، سردردی، دردهای کمر و ضعیفی فزیکی از علام بارز این بیماری است.

محمد طاهر ایوب معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری می گوید که خشکسالی زمینه بیماری های حیوانی را در کشور افزایش داده است.

درهمین حال، شماری از مالداران تطبیق اینگونه واکسین ها را برای صحتمندی حیوانان و جلوگیری از شیوع بیماری بروسلوز سودمند می دانند.

بر اساس معلومات وزارت آبیاری و مالداری این بیماری از طریق تماس با حیوانات، خوردن شیر خام حیوانان، زندگی کردن در محل باد و باش حیوان به انسان ها سرایت می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top