رییس جمهورغنی در رأس یک هیأت بلند پایه حکومتی به ولایت بلخ رفت

رییس جمهورغنی صبح امروز در رأس یک هیأت بلند پایه حکومتی به هدف بررسی وضعیت امنیتی و سیاسی به ولایت بلخ سفر کرده است.

دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که، رییس جمهورغنی در این سفر، شفاخانه سه صد و شصت بستر نسایی ولادی و کودکان را در این ولایت افتتاح کرده است. این شفاخانه که با ظرفیت سه صد و شصت بستر در پنج طبقه به شکل اساسی اعمار شده است، پانزده میلیون یورو هزینه برداشته و هزینه آن از سوی دولت فدرال آلمان پرداخته شده است. خبرنامه می افزاید که رییس جمهور همچنان در جریان این سفر با مسوولان ارگان های امنیتی، زنان، بزرگان اقوام و نهادهای مدنی بلخ دیدار می کند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top