نمایشگاه زراعتی بین المللی برای سه روز در کابل برگزار شد

وزارت زراعت آبیاری و مالداری نمایشگاه زراعتی بین المللی را در بادام باغ شهر کابل برای سه روز برگزار کرده است. رییس جمهورغنی در نمایشگاه از شهروندان کشور خواست که از تولیدات داخلی استفاده کنند.

در این نمایشگاه محصولات زراعتی، صنایع دستی، ماشین آلات زراعتی و دستگاه های تولید برق آفتابی به نمایشگاه گذاشته شده است. نصیر احمد درانی، وزیر زراعت آبیاری و مالداری می گوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه تبادل تجارب دهقانان کشور و زمینه سازی برای بازاریابی برای میوه های کشور است.

در این نمایشگاه رییس جمهورغنی از دهقانان کشور خواست که اتحادیه ملی دهقانان را برای فروش میوه های تازه ایجاد کنند تا در فروش و بازریابی محصولات آنان به دیگر کشورها سهولت ایجاد شود. وی از شهروندان کشور نیز خواست که از محصولاتی وطنی استفاده کنند.

شماری از بازرگانان از افزایش تعرفه های گمرکی به کالاهای وارداتی نگرانی می کنند و می گویند که در چند روز اخیر حکومت تعرفه های گمرکی به کالاهای وارداتی را دوبرابر افزایش داده است.

نوشته‌های مرتبط


Top