دیوان بین المللی کیفری: شکایت نامه از دولت فلسطین دریافت کرده ایم

دیوان بین المللی کیفری اعلام کرده است که شکایتنامه ای از «دولت فلسطین» علیه امریکا دریافت کرده است که در آن استدلال شده اقدام دولت آمریکا مبنی بر انتقال سفارت رژیم اسرائیل به بیت المقدس نقض عهدنامه بین المللی است و باید لغو شود. مطابق اعلام دیوان بین المللی کیفری که در لاهه هالند است، در این شکایتنامه به کنوانسیون روابط دیپلماتیک ویانا مصوب نزده شصت ویک ارجاع داده شده است که تصریح دارد یک کشور باید سفارتش را در محدوده خاک کشور میزبان تعیین کند. این در حالی است که رژیم اسرائیل بیت المقدس را به صورت نظامی تصرف کرده است. دولت فلسطین در این پرونده از دادگاه می خواهد به آمریکا دستور دهد مکان دیپماتیک اش را از شهر مقدس بیت المقدس خارج کند.

نوشته‌های مرتبط


Top