نگرانی وزیر زراعت از قاچاق زعفران کشور به دیگر کشور ها

در سال روان پانزده تُن زعفران از کشور قاچاق شده است. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری با بیان این مطلب می گوید که این مساله تاثیر منفی بر کیفیت زغفران کشور وارد کرده است.

نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری که در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان صحبت می کرد خواهان همکاری اعضای مجلس در پیوند به شناسایی افراد شد که در قاچاق زعفران کشور دست دارند. وی گفت که این موضوع را با ریاست جمهوری نیز شریک کرده است. آقای درانی، در مورد این که زعفران افغانستان به کدام کشور و توسط کی ها قاچاق می شوند چیزی نمی گوید. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به اعضای مجلس نمایندگان وعده داد که در معرفی افراد که در قاچاق زعفران، قاچاق جنگلات و غصب زمین های زراعتی دست دارند، با مجلس همکاری کند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که همه روزه ده ها تُن چوب در شرق کشور قاچاق می شود و ده ها جریب زمین زراعتی نیز از سوی غاصبان زمین غصب می شود. اما اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت تاکنون در کار جلوگیری از قاچاق چوب و غصب زمین های زراعتی اقدام قناعت بخش نکرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top