اشتراک صلاح الدین ربانی در نشست توضیحی در باره نشست ژنف

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، در نشست توضیحی در باره نشست ژنیوا در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اشتراک کرده است.

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست توضیحی در باره نشست ژنیوا در حاشیه هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اشتراک کرده است. وزیر خارجه در این نشست با ستایش از همکاری های جهانی به افغانستان، بر ادامه این کمک ها به کشور تاکید کرده است. صلاح الدین ربانی، نشست ژنیوا را فرصت خوب برای افغانستان می خواند و می گوید که در این نشست دستاورد های حکومت وحدت ملی را نسبت به مکلفیت های تعهد شده در کنفرانس بروکسل، مطرح می کند.

وزیر خارجه مشارکت افغانستان با جهان را از برجستگی های نشست ژنیوا عنوان می کند و می گوید که، در این نشست افغانستان در چهارچوب حسابدهی مشترک، یک سلسله تعهدات جدیدی در بخش های مبارزه با تروریزم، فساد اداری، حکومتداری خوب به جهان خواهد سپرد.

وی همچنان این نشست را فرصت خوب خوانده که به گفته او، حمایت منطقه ای و بین المللی در ارتباط به روند گفتگوهای صلح کشور به وجود بیاید. وی همچنان ابراز امیدواری کرده است که در این نشست جهان یک بار دیگر به تعهدات شان در افغانستان تاکید کنند و در کار مبارزه با هراس افگنی افغانستان را تنها نگذارند.

نوشته‌های مرتبط


Top