وزارت اطلاعات و فرهنگ ششمین سیمنار زندگی نامه اهل بیت پیامبر اسلام را با اشتراک شماری از عالمان دینی و جوانان کشور در کابل برگزار کرد. در این سیمنار شماری از عالمان دینی می گویند که بر اساس آموزه های اسلامی اهل بیت پیامبر جایگاه خاصی دارند. رضوانی بامیانی یکی از عالمان دینی کشور می […]

وزارت اطلاعات و فرهنگ ششمین سیمنار زندگی نامه اهل بیت پیامبر اسلام را با اشتراک شماری از عالمان دینی و جوانان کشور در کابل برگزار کرد.

در این سیمنار شماری از عالمان دینی می گویند که بر اساس آموزه های اسلامی اهل بیت پیامبر جایگاه خاصی دارند. رضوانی بامیانی یکی از عالمان دینی کشور می گوید که امت اسلامی باید زندگی نامه امام حسین علیه السلام را الگو خود قرار دهد. آقای بامیانی، قیام حضرت امام حسین را قیام در برابر استبداد و ظلم عنوان می کند.

مولوی حبیب الله حسام، یکی دیگر از عالمان دینی کشور می گوید که امام حسین به ظلم و بی عدالتی نه گفت و بخاطر رهایی جامعه اسلامی از ظلم و بی عدالتی قیام کرد و باید این کار او سرمشق زندگی مسلمانان قرار گیرد.

امام حسین علیه السلام نواسه حضرت پیامبر در دهم ماه محرم در دشت کربلا با هفتاد و دو تن از یارانش به شهادت رسیدند.