دیپلمات های روسیه مقیم لندن در سدد فرار دادن جولیان آسانژ از بریتانیا بوده اند

دیپلمات های روسیه مقیم لندن برای فرار دادن جولیان آسانژ از بریتانیا، طرح را در نظر داشته اند.

روزنامه گاردین می نویسد که در آخر سال دوهزار و هفده نقشه ای برای خروج جولیان آسانژ از سفارت اکوادور در بریتانیا تهیه شده بود. طبق این نقشه قرار بود او را به گونه مخفیانه از ساختمان سفارت با یک موتر دارای پلیت دیپلماتیک بیرون ببرند و بعدا به خارج از بریتانیا انتقال دهند. گاردین با تکیه به چند منبع می نویسد قرار بوده آقای آسانژ به روسیه منتقل شود، که در آن جا از خطر استرداد به آمریکا در امان بود. اما سفارت روسیه در لندن، این اخبار را جعلی خوانده است. آقای آسانژ بنیانگذار ویکی لکس از سال دوهزار و دوازده به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است.

نوشته‌های مرتبط


Top