تعیین مهلت زمانی رژیم اسراییل به ساکنان روستای “الخان الاحمر”

رژیم اسراییل به ساکنان روستای “الخان الاحمر” در شرق قدس اخطار داده که خانه های خود را تا اول ماه اکتبر تخلیه و تخریب کنند.

به گزارش روزنامه “القدس العربی”چاپ لندن، شمار زیادی از نظامیان رژیم اسراییل و اداره امور شهری این رژیم صبح امروز با حمله به روستای الخان الاحمر به ساکنان آن اخطار دادند تا اول اکتبر خانه های خود را تخلیه و اقدام به تخریب آن کنند. دادگاه عالی اسراییل پنجم سپتامبر حکم تخلیه و تخریب خانه های روستای فلسطینی الخان الاحمر را صادر کرد. این در حالیست که فلسطینیان ساکنان روستای الخان الاحمر با این اقدام مخالفت کرده و بر ماندن در زمین های خود اصرار دارند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top