کمیسیون انتخابات یکی از خواست احزاب و جریان های سیاسی را پذیرفت

کمیسیون مستقل انتخابات یکی از خواست احزاب و جریان های سیاسی را که بایومتریک رای دهندگان بود پذیرفته است. رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تلاش ها جریان دارد تا در روز انتخابات رای دهندگان بایومتریک شوند.

بایومتریک رای دهندگان یکی از خواست های عمده احزاب و جریان های سیاسی است که از چندی به این سو به آدرس کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت مطرح شده است. پس از زمان طولانی روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون انتخابات و نمایندگان شماری از احزاب و فعالان مدنی رییس کمیسیون انتخابات پذیرفت که رای دهندگان در روز انتخابات بایومتریک شوند. گل آجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که روند بایومتریک رای دهندگان زیر نظر کمیسیون مستقل انتخابات انجام خواهد شد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان می گوید که شماری از نامزدان حذف شده و جاسوسان کشور های همسایه در کنار تروریست ها تلاش دارند که انتخابات پیشرو در کشور برگزار نشود.

درهمین حال، عزیز الله آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام خواست های احزاب و جریان های سیاسی را بجا و منطقی می داند و می گوید که باید به خواست احزاب پاسخ مثبت داده شود.

مواد حساس انتخابات در بیرون از کشور چاپ می شود. وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که مواد حساس انتخاباتی سی و یک ولایت به کمیسیون انتخابات رسیده و این مواد پس از بسته بندی در کمیسیون به ولایت ها منتقل می شود.

حالا یکی از خواست های عمده احزاب سیاسی از سوی کمیسیون پذیرفته شده است و باید منتظر ماند که احزاب و جریان های سیاسی در پیوند به این کار کمیسیون چه واکنشی نشان خواهند داد.

نوشته‌های مرتبط


Top