تاکید وزارت تحصیلات عالی بر ارتقای ظرفیت دانشجویان

وزارت تحصیلات عالی محفل معرفی برنامه های تحصیلی روسیه به جوانان افغانستان را در کابل برگزار کرد. وزیر تحصیلات عالی با تاکید بر ارتقای ظرفیت دانشجویان کشور، از کشورهای کمک کننده به نهادهای تحصیلی می خواهد که مدیریت برنامه های بورسیه های تحصیلی برای جوانان کشور را به این وزارت واگذار کنند.

وزارت تحصیلات عالی روز چهار شنبه محفل معرفی برنامه های تحصیلی فدراسیون روسیه برای جوانان کشور را در کابل برگزار کرد. در این محفل نجیب الله خواجه عمرِی، وزیر تحصیلات عالی از کشورهای دیگر خواست که مدیریت برنامه های بورسیه های تحصیلی خود برای جوانان کشور را به این وزارت واگذار کنند.

به اساس معلومات سفارت روسیه در افغانستان، در حال حاضر سه صد و شصت بورسیه تحصیلی به جوانان افغانستان در بخش های مختلف داده شده است که از این میان یکصد و پنجاه بورسیه آن از طریق وزارت تحصیلات عالی به جوانان کشور داده شده است. اکلساندر ویکنتویج منتیتسکی، سفیر روسیه در افغانستان می گوید که کشورش به همکاری ها با افغانستان ادامه خواهد داد. وی می افزاید: “روسیه در برابر افغانستان بی تفاوت نیست. ما به همکاری های خود در بخش های مختلف در افغانستان ادامه می دهیم.”

به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، سال گذشته حدود سه صد تن از جوانان کشور به هدف بلند رفتن ارتقای ظرفیت و تحصیلات عالی به روسیه فرستاده شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top