انتقاد اعضای مجلس نمایندگان از اظهارات اخیر معاون دوم ریاست جمهوری

شماری از اعضای مجلس نمایندگان اظهارات اخیر معاون دوم ریاست جمهور را در پیوند به بازنگری پیمان امنیتی خلاف قانون می دانند. معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که مخالفان سیاسی حکومت با بازنگری پیمان امنیتی می خواهند تمامی کشور را به دشمنان افغانستان تسلیم کنند.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور با انتقاد تند و بی سابقه از اعضای مجلس نمایندگان گفته است که مخالفان پیمان امنیتی با آمریکا مخالفان سیاسی حکومت استند و می خواهند تمام کشور را به دشمنان مردم افغانستان تسلیم کنند. این اظهارات معاون دوم ریاست جمهوری با واکنش تند اعضای مجلس نمایندگان رو به ر شده است.

عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که آمریکا مطابق پیمان امنیتی میان کابل و اشنگتن در کار تجهیز نیروهای امنیتی کشور عمل نکرده و این مساله سبب شدت گرفتن جنگ و افزایش تلفات نیروهای امنیتی شده است. آقای سجادی، می افزاید که تصمیم در پیوند به پیمان امنیتی از صلاحیت های مجلس نمایندگان است.

شمار دیگری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که مجلس صلاحیت نظارتی خود را از دست داده و اظهارات اعضای مجلس در پیوند به بازنگری پیمان امنیتی جنبه عملی ندارد و بیشتر تبلیغ است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این رییس اجرایی حکومت گفته است که لغو و یا بازنگری پیمان امنیتی خواست مردم افغانستان نیست و از سوی برخی از حلقات از بهر تامین اهداف شخصی مطرح می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top