اعضای مجلس: حکومت به دنبال تقلب در انتخابات است

عملکرد حکومت در برابر اعتراض کنندگان علیه انتخابات در ولایت های ننگرهار و هرات خلاف قانون است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با بیان این مطلب می گویند که حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور ندارد.

هواداران ایتلاف بزرگ ملی افغانستان در یک هفته گذشته دفتر های ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در ولایت های بلخ، ننگرهار، کندهار و کندز بسته است. اما حکومت در ولایت هرات و ننگرهار برای باز کردن دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات از خشونت کار گرفته است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که شفافیت انتخابات خواست مردم است و اقدام حکومت با اعتراض کنندگان در ولایت ننگرهار و هرات خلاف قانون است.

علی اکبر قاسمی، عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور ندارد.

ایتلاف بزرگ ملی افغانسان پیش از این نگرانی خود را در پیوند به شفافیت در انتخابات مطرح کرده است. همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان و عضو ائتلاف بزرگ ملی افغانستان می گوید کسانی که به شفافیت انتخابات باور ندارند و به دنبال تقلب استند،خاین ملی اند.

در همین حال، گل آجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی از حکومت می خواهد کسانی را که به دنبال اخلال در روند انتخابات استند، شناسایی و مورد پیگرد قرار بدهد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که روز سه شنبه احمد ضیا مسعود عضو ایتلاف بزرگ ملی افغانستان گفت که با تمام قدرت جلو انتخابات پر از تقلب را می گیرند.

نوشته‌های مرتبط


Top