عمران خان: به مهاجران افغانستان تابعیت می دهیم

عمران خان نخست وزیر پاکستان، گفته است که برای مهاجرین افغانستان مقیم آن کشور تابعیت پاکستانی می ‌دهد.

عمران خان پس از پیروزی در انتخابات ماه گذشته در پاکستان، در نخستین سخنرانی اش گفت که خواستار آزادی رفت و آمد در مرزهای افغانستان و پاکستان است تا به گفته وی مردم دو کشور بتوانند مانند کشورهای اروپایی آزادانه به دو سوی مرز رفت و آمد کنند.

عمران خان گفته است که به صفت نخست وزیر پاکستان، دادن تابعیت به مهاجران افغانستان یکی از اولویت های کاری وی خواهد بود. وی افزوده است: “در هر کشور جهان این کار می‌شود. پس ما چرا این ظلم را بر مهاجران روا داریم. آنان نیز انسان اند. چرا آنان را اینقدر محروم نگهداشته ایم. در کراچی دو و نیم میلیون افغانستانی و بنگالی زندگی می‌ کنند و به آنان شناسنامه و گذرنامه داده نمی‌شود. آنان تن به کارهای شاقه می‌دهند و در بدل آن پول کم به آنان داده می‌شود.”

کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گزارش داده است که هم اکنون حدود یک اعشاریه چهار میلیون مهاجر افغانستانی دارای مدرک اقامت و کم و بیش چهارصد هزار مهاجر دیگر بدون مدرک اقامت در پاکستان زندگی می کنند. بر بنیاد آمار ملل متحد از سال دوهزار تا حال حدود چهار اعشاریه سی و شش میلیون مهاجر افغانستانی داوطلبانه از پاکستان به کشور شان برگشته اند.

نوشته‌های مرتبط


Top