سناتوران: پاکستان به دنبال منافع خود است، نه تامین صلح در افغانستان

پاکستان به دنبال منافع خود است، نه تامین صلح در افغانستان. شماری از اعضای مجلس سنا با بیان این مطلب سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل در پیوند به مزاکرات صلح و مبارزه با تروریزم را بی نتیجه می دانند.

روز گذشته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در رأس یک هیأت بلند پایه به کابل آمد و با سران حکومت وحدت ملی و وزیر امور خارجه کشور در مورد مبارزه با تروریزم و تامین صلح در افغانستان گفتگو کرد. این سفر وزیر خارجه پاکستان با واکنش های متفاوت اعضای مجلس سنا رو به رو شده است. نظر محمد فقیری عضو مجلس سنا می گوید که پاکستان به دنبال منافع خود است نه تامین صلح در افغانستان. آقای فقیری، سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل را بی نتیجه می خواند.

درهمین حال، گلالی اکبری، عضو دیگر مجلس سنا می گوید که با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، امیدواری ها بر همکاری این کشور برای تامین صلح و ثبات درافغانستان بیشتر شده است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که در هفده سال گذشته شماری زیادی مقام های پاکستانی به افغانستان آمده اند. هدف این سفر ها هم همکاری صادقانه پاکستان در امر مبارزه با تروریزم و تامین صلح و ثبات در افغانستان بوده است، اما تاکنون این رفت و آمد ها نتیجه نداده است.

نوشته‌های مرتبط


Top