رییس جمهورغنی خواهان تامین امنیت مکتب های خصوصی غرب کابل شد

رییس جمهورغنی در دیدار با شماری از مدیران مکتب های خصوصی غرب کابل از آنان خواسته که مشکلات و تهدیدات را در هماهنگی با ارگان ‌های امنیتی مورد بررسی قرار دهند تا حکومت برای رفع آن اقدام کند.

دفتر رسانه ای ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ‌ای گفته است که در این دیدار رییس جمهورغنی حمله بالای غرب کابل را حمله بالای وحدت ملی، اتحاد و وفاق مذهبی دانسته و تاکید کرده است که، برای بهتر شدن وضعیت امنیتی در شهر کابل، در رهبری امنیتی کابل تغییرات جدی به میان آمده است. آقای غنی همچنان به وزارت مالیه، اداره امور و شرکت برشنا دستور داد تا خواست های مدیران مکتب های خصوصی در زمینه کاهش مالیات و قیمت برق را مورد بررسی قرار دهد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top