گروه طالبان به دور دوم دیدار و گفتگو با مقام‌های امریکایی آمادگی می گیرند

 برخی مابع گروه طالبان به رسانه ها گفته اند که این گروه آمادگی دارد تا دور دوم مذاکرات با مقام هایی امریکایی را آغاز کند. منابع می گویند که در دیدار دوم با مقام هایی امریکایی، در مورد تبادله زندانیان بحث می‌شود. طالبان گفته‌اند در صورتی که امریکا در مذاکرات جدی باشد، این روند ادامه خواهد یافت. رییس جمهورغنی روز پنجشنبه گفت که امیدواری برای تامین صلح وجود دارد و همه جناح‌ ها باید صدای شان را برای تامین صلح بلند کنند.

به نظر می‌رسد امریکا بیشتر از پیش تلاش دارد تا از طریق گفتگو با طالبان به جنگ هفده ساله در افغانستان پایان دهد. وزارت خارجه امریکا اخیرا زلمی خلیلزاد را به عنوان مشاور این وزارت در امور افغانستان معرفی کرده است. ماموریت اصلی آقای خلیلزاد مدیریت گفتگوهای صلح عنوان شده است.

منابع گروه طالبان به رسانه ها گفته اند که این گروه برای دومین دیدار با مقام‌های امریکایی آمادگی می‌گیرند. آن‌ها گفته اند که در این دیدار روی تبادله زندانیان بحث می‌شود تا جدیت و صداقت امریکایی‌ها ثابت شود.  طالبان گفته‌اند در صورتی که امریکا در مذاکرات جدی باشد، این روند ادامه خواهد یافت.

همزمان با آمادگی طالبان برای پیشبرد دومین دور گفتگوهای مقدماتی با امریکا، رییس جمهورغنی روز پنجشنبه در کابل گفت که امیدواری برای رسیدن به صلح وجود دارد و همه جناح‌ها باید صدای شان را برای رسیدن به صلح بلند کنند.

این در حالیست که گروه طالبان به درخواست حکومت افغانستان برای آتش بس در روزهای عید قربان جواب مثبت نداد. افزون بر این، این گروه به پیشنهاد مذاکرات بی قید و شرط از جانب حکومت افغانستان پاسخ نگفته است.

با وجود تاکید حکومت افغانستان برای گفتگوی مستقیم با طالبان، این گروه حاضر نشده است تا با حکومت مذاکره کند. گروه طالبان امریکایی‌ها را طرف اصلی جنگ می‌دانند و به همین خاطر خواستار گفتگو با آن ها است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top