پیمان امنیتی با امریکا از سوی مجلس بازنگری می‌شود

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان در نشست دیروز پس از انتقادهای نمایندگان مبنی بر افزایش ناامنی‌ها و عدم حمایت هوایی به موقع نیروهای امریکایی از نیروهای افغان گفت که پیمان امنیتی با امریکا مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

پرسش اساسی این است که آیا صلاحیت بازبینی توافقنامه امنیتی افغانستان و امریکا را پارلمان افغانستان دارد؟

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top