به مناسبت هفته شهید از شهدای رسانه ها گرامیداشت شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای حامی رسانه ها به مناسبت هفته شهید طی همایشی از شهدای رسانه ها گرامیداشت کردند.

در تازه ترین گزارش دیدبان رسانه های آزاد افغانستان”نی” آمده است که طی چهار سال حکومت وحدت ملی پنجاه و سه خبرنگار و کارمند رسانه ای کشته شده اند که در مقایسه با چهارده سال گذشته افزایش چهار درصد داشته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ به مناسبت هفته شهید طی همایشی از شهدای رسانه ها گرامیداشت کرد. شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه ای از وضعیت کار روزنامه نگاری در کشور نگرانی می کنند. فهیم دشتی رییس فدراسیون خبرنگاران افغانستان می گوید که باید حکومت و نهاد های مدافع خبرنگاران در کار تامین امنیت جانی خبرنگاران تلاش کنند.

درهمین حال، شماری از خانواده شهدای رسانه ها می گویند که حکومت در کار تامین امنیت خبرنگاران ناتوان است. آنان از حکومت می خواهند که خانواده شهدای رسانه ای را حمایت کند.

از سویی هم، شماری از خبرنگاران ادعا دارند که رسانه های خارجی پوشش حمله های انتحاری را متوقف کرده است. آنان همچنان می گویند که نیروهای امنیتی در پوشش رویدادهای انتحاری با خبرنگاران به گونه خشونت آمیز رفتار می کنند.

این در حالیست که در پی حمله انتحاری بر کلپ ورزشی پهلوانی در ساحه دشت برچی شهر کابل ده ها تن شهید شدند. در میان شهدای این رویداد یک خبرنگار و یک تصویر بردار نیز شامل بودند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top