امنیت ملی یکعراده موتر مملو از مواد انفجاری را در ولایت پکتیکا کشف و ضبط کرد

ریاست عمومی امنیت ملی از کشف و ضبط یکعراده موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت پکتیکا خبر داده است.

مسوول رسانه ای ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که، افراد مربوط به شبکه تروریستی حقانی می خواستند شصت و دو بوری مواد امونیم نایتریت را در یکعراده موتر از وزیرستان  به افغانستان منتقل کنند. به گفته وی تروریستان می خواستند با استفاده از این مواد واسکت های انتحاری و ماین های بشکه ای بسازند. دو تروریست در پیوند به انتقال این مقدار مواد بازداشت شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top