از سالگشت شهاد قهرمان ملی کشور در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی گرامیداشت شد

از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود و هفته شهید طی همایشی در دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی، رهبر جهاد، مقاومت و شهید صلح کشور گرامیداشت شد.

مسوولان دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی طی همایشی از سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور- احمد شاه مسعود گرامیداشت کردند. اشتراک کنندگان این همایش از شهید مسعود به عنوان اسطوره تاریخ معاصر کشور یاد می کنند.

درهمین حال، احمد ولی مسعود، رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود راهپیمایی های شماری از جوانان در جاده های کابل را محکوم می کند و می گوید قهرمان ملی در دفاع از افغانستان به شهادت رسیده است و مربوط تمام اقوام کشور است.

شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور درست هفده سال پیش درپی انفجار بم جاسازی شده در کامره فلمبرداری ازسوی دو تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار به شهادت رسید.

نوشته‌های مرتبط


Top