گوترش: جهان با خطر تغییرات افسارگسیخته جوی رو به رو است

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است که اگر جهان تا سال دوهزار و بیست، مسیر کنونی اش را اصلاح نکند، با خطر تغییرات افسارگسیخته جوی رو به رو خواهد شد.

آقای گوترش گفته است که ناتوانی رهبران جهان در مورد مساله تعیین کننده زمان حال از نظر او یک زنگ خطر است. او می گوید که خواهان گرد هم آمدن رهبران جهان در ماه سپتامبر سال آینده در کنفرانسی ویژه در نیویورک برای بحث در این باره است. آقای گوترش هشدار داده است که باوجود توافق سال دوهزار و پانزده پاریس برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، دنیا هنوز در مسیر رسیدن به اهداف این توافق نیست. اما او تاکید کرده است که با آنهم می توان به طور موثر با این مشکل مبارزه کرد. آقای گوترش بهانه هزینه هنگفت این کار را بی معنی خوانده است.

نوشته‌های مرتبط


Top