سناتوران خواهان بازنگری روی مفاد پیمان امنیتی با آمریکا شدند

شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که امضای پیمان امنیتی با آمریکا سبب افزایش نا امنی ها در کشور شده است.

امید ها بر این بود که با امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن جنگ در کشور کاهش پیدا می کند و صلح تامین خواهد شد. اما با گذشت بیش از سه سال از امضای پیمان امنیتی با آمریکا، وضعیت امنیتی بدتر شده است. شماری از اعضای مجلس سنا خواهان بازنگری روی مفاد پیمان امنیتی با آمریکا اند. عبدالله قرلق، عضو مجلس سنا می گوید که آمریکا در قبال تامین امنیت در افغانستان صادقانه عمل نکرده است و نیاز است تا روی مفاد پیمان امنیتی با آمریکا بازنگری شود.

درهمین حال، فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا می گوید که در پیوند به چگونگی بازنگری در پیمان امنیتی با آمریکا پس از مشورت با نهادها و سران حکومت اقدام خواهند کرد.

از سویی هم، شمار دیگری از اعضای مجلس سنا می گویند که مساله جنگ و صلح در افغانستان گنگ است و سران حکومت از روند صلح که میان گروه طالبان و آمریکا در جریان است بی خبر اند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که وزیر دفاع آمریکا پیش از این گفته است که راهبرد جدید کشورش در جنگ افغانستان نتیجه بخش بوده و زمینه مذاکرات صلح میان حکومت و گروه طالبان را همواره کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top