جان بولتون: دیوان بین المللی کیفری ناکارآمد و نامشروع است

آمریکا اعلام کرده که اگر دیوان کیفری ‌بین المللی به تحقیق درباره اتهام جنایت جنگی علیه نیروهای این کشور در افغانستان ادامه دهد، موضع تهاجمی علیه این دیوان می‌گیرد و آن را تحریم می‌کند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، دیوان کیفری‌ بین المللی را ناکارآمد، نامشروع و خطرناک خوانده و گفته که بنیانگذارانش قصد داشتند قدرت آمریکا را محدود کنند.

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی خواستار ثبت شکایات جنایات جنگی در افغانستان شده است. دادستان دیوان کیفری لاهه در سال دوهزار و هفت بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از یکصد و دوازده مورد شکایت به این نهاد بین‌المللی رسیده است. افغانستان اول می دوهزار سه عضو دادگاه لاهه شد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را که پیش از آن در افغانستان رخ‌داده ندارد.

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا این موضوع را در سخنرانی برای گروه محافظه‌کار “جامعه فدرالیست” در واشنگتن بیان کرده است. آقای بولتون دیوان کیفری‌ بین‌المللی را ناکارآمد، نامشروع و خطرناک خوانده که بنیانگذارانش قصد داشتند قدرت آمریکا را محدود کنند. به گفته آقای بولتون، دیوان کیفری بین‌المللی، رهبری سیاسی آمریکا را نشانه گرفته و اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند.

جان بولتون گفته است: “آمریکا از هر وسیله ممکن برای حفاظت از شهروندان و متحدانش از پی‌گرد قانونی غیر منصفانه و غیر مشروع در دیوان کیفری بین‌المللی استفاده خواهد کرد.”

مشاور امنیت ملی آمریکا گفته پس از این کشورش با دیوان کیفری بین المللی کمک نخواهد کرد.

در باره جرایم احتمالی نیروهای آمریکایی، دادگاه لاهه صلاحیت دارد علی‌رغم غیرعضو بودن آمریکا، شهروندان این کشور را که در افغانستان جرایم سنگینی را مرتکب شده‌اند، مورد پیگرد قرار دهد. بر پایه گزارش دیوان لاهه، دست‌کم در مورد شصت و یک تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت ‌آمیز و تخریب شخصیت وجود دارد. این موارد بین ماه مه سال دوهزار و سه و سی و یک دسامبر سال دوهزار و چهارده رخ داده‌ است.

نوشته‌های مرتبط


Top