از هفته شهید در وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین گرامیداشت شد

وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور و هفته شهید طی همایشی گرامیداشت کرد.

در ادامه برگزاری مراسم های گوناگون به مناسبت هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود، روز سه شنبه وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور و هفته شهید طی همایشی گرامیداشت کرد. فیض الله ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین می گوید که کارنامه های شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور برای نسل های آینده الگوی خوب می تواند باشد.

درهمین حال، شماری از فعالان سیاسی با ستایش از کارنامه های قهرمان ملی کشور در دوره جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان، می گویند که شهید مسعود اسطوره تاریخ مبارزات آزادی خواهی مردم افغانستان است. شهید احمد شاه مسعود درست هفده سال پیش از امروز درپی حمله انتحاری دو تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند، در ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار به شهادت رسید.

نوشته‌های مرتبط


Top