نگرانی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت بد حقوق بشری مسلمان اویغور در چین

دیدبان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده است که اقلیت مسلمان اویغور در چین با بازداشت های خودسرانه، محدودیت در انجام تکالیف دینی و همچنین “دین زدایی اجباری سیاسی” رو به رو استند.

دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه اعلام کرده است که دولت چین حقوق اساسی این اقلیت دینی زبانی را در یک سرکوب عظیم امنیتی در بخش سین کیانگ پایمال کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه گذشته میلادی نیز اعلام کرده بود که حدود یک میلیون مسلمان اویغور در «اردو‌گاه های تعلیمی» به سر می برند تا آموزش سیاسی ببینند. اما پکن تعلیمی بودنِ این اردوگاه ها را رد کرده و گفته است این اماکن مراکز آموزش حرفه ای هستند که دولت به منظور شکوفایی اقتصادی و پویایی اجتماعی در منطقه آنها را برپا کرده است. گزارش دیدبان حقوق بشر به نقل از چند اسیر سابق این اردو‌گاه ها می گوید اویغورها و دیگر مسلمانان ساکن این اردوگاه ها حق احوالپرسی به سنت مسلمانان را ندارند. آنان همچنان گفته اند که سرپیچی از دستورات با بی غذایی، بیست و چهار ساعت سرپا ایستادن یا زندانی شدن در سلول انفرادی همراه است.

نوشته‌های مرتبط


Top