از هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور در قصر سپیدار گرامیداشت شد

از هفدهمین سالگشت شهادت قهرمان ملی کشور در محوطه قصر سپیدار گرامیداشت شد. عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی یاد بود از شهادت قهرمان ملی را به معنای گرامیداشت از همه شهیدان کشور در طول چهل سال گذشته بیان کرد.

از هفدهمین سالگشت شهادت شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور شام روز جمعه با حضور سفرا، دیپلومات های خارجی، شخصیت های سیاسی، مقام های حکومت و اعضای شورای ملی در ریاست اجرایی گرامیداشت شد. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت یاد بود از شهادت قهرمان ملی را به معنای گرامیداشت از همه شهدا و قربانیان راه آزادی و عدالت در کشور بیان کرد. رییس اجرایی حکومت از رشادت و قهرمانی های شهید احمد شاه مسعود به نیکویی یاد کرد و گفت که قهرمان ملی زندگی خود را وقف نجات کشور در برابر تروریزم جهانی کرد. وی همچنان افزود که قهرمان ملی سال ها قبل وسعت خطر تروریسم را درک کرده بود.

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت با بیان این که روش و رفتار قهرمان ملی درسی برای همه جهانیان است، تاکید کرد که قهرمان ملی فراتر از منطقه، قوم و ولایت فکر می کرد و به همین خاطر سزاوار تحسین و قدردانی در سطح ملی است.

نوشته‌های مرتبط


Top