احمد مسعود: همسنگران قهرمان ملی در کار تحقق آرمان او کوتاهی کرده اند

بنیاد شهید احمد شاه مسعود- قهرمان ملی کشور به مناسبت هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی و هفته شهید مراسم اهدای خون را به نیروهای امنیتی و زخمی های غیرنظامیان در کابل برگزار کرد. شماری زیادی از مسوولان حکومتی و سران جهادی گردهم آمده اند که خون خود را به نیروهای امنیتی و زخمی های غیرنظامیان اهدا کنند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت بر حفظ آرمان های شهدا تاکید می کند و از جوانان می خواهد که روز هژدهم سنبله به مردم مزاحمت ایجاد نکنند.

شماری از همسنگران قهرمان ملی از کارنامه های وی به نیکی یاد می کنند و از مردم می خواهند که به جای راهپیمایی ها که سبب آزار و اذیت مردم شود، به نیروهای امنیتی و غیرنظامیان که در حملات اخیر زخم برداشته اند خون اهدا کنند.

درهمین حال، احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود شماری از همسنگران قهرمان ملی را به کوتاهی در راستای تطبیق آرمان شهدا متهم می کند. آقای مسعود می گوید که راه شهدا به ویژه راه قهرمان ملی آن طوریکه لازم بود، ازسوی همسنگرانش تعقیب نشده است.

مسوولان بنیاد شهید احمد شاه مسعود- قهرمان ملی کشور می گویند که در هفته شهید برنامه های چون ختم قرآن، سمینار علمی در مورد مسعود شناسی و شب شعر را در کابل و ولایت های کشور برگزار می کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top