وزارت فواید عامه قرارداد ساخت چندین سرک را امضا کرد

وزارت فواید عامه قرارداد چهار پروژه احداث سرک را با چندین شرکت داخلی امضا کرد. مسوولان وزارت فواید عامه می گویند که این پروژه ها با هزینه بیش از یکصد و هفتاد و هشت میلیون افغانی ساخته می شود.

وزارت فواید عامه روز سه شنبه چهار پروژه اعمار سرک های جغلی را برای ولایت های جوزجان، غزنی و بامیان در کابل با چندین شرکت های داخلی امضا کرد. یما یاری، وزیر فواید عامه می گوید که با اعمار این سرک ها مشکل باشنده گان این ولایت ها کمتر خواهد شد

چندین بار شهروندان کشور شاهد رهایی پروژه ها از سوی شرکت های قرار دادی بوده اند. طول کشیدن کار و تکمیل نشدن به موقع پروژه ها از سوی قراردادی از چالش های عمده در برابر کار پروژه ها است.

مالکان شرکت های قرار دادی تعهد می کنند که کار این پروژه ها را به موقع ختم می کنند.

وزیر فواید عامه می گوید که این پروژه ها با هزینه بیش از یکصد و هفتاد و هشت میلیون افغانی احداث می شود و مصرف آن را بانک جهانی می پردازد.

نوشته‌های مرتبط


Top