دومین سالگرد اعزاز و خاکسپاری امیر حبیب الله کلکانی

امروز یازدهم سنبله، برابر است با دومین سالگرد اعزاز و خاکسپاری مجدد امیر حبیب الله کلکانی مشهور به خادم دین رسول الله و یکی از شاهان عیار افغانستان. امروز کابل گواه برگزاری مراسم یادبود از آن امیر شهید و گذاشتن اکلیل گل بر مزارش بود که اشتراک کنندگان، به پاسداری از شخصیت و کارکرد او به عنوان یک شاه با عزت در تاریخ کشور تاکید کردند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top