تاکید آمریکا به فشار بیشتر بر پاکستان

معاون وزارت دفاع آمریکا گفته است که، فشارها بر پاکسان برای حاضر کردن طالبان بر میز مذاکره دوام پیدا می کند. او گفته است که استراتژیکی کنونی این کشور در قبال افغانستان مبتنی بر زمان نه که مبتنی بر وضع امنیتی افغانستان است و تا زمانی که وضع امنیتی افغانستان خوب نشود این استراتژی دوام پیدا می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top