آینده جنگ و صلح افغانستان در ادامه استراتژی دولت ترامپ

در حالی یک سال از سیاست جدید دولت آمریکا در قبال افغانستان می گذرد، اما تغییری جدی ای در میدان های جنگ افغانستان به میان نیامده است. در استراتژی دولت ترامپ در قبال افغانستان، به رویکرد نظامی در جنگ افغانسان تاکید شده بود. این موضوع در آن وقت امیدواری ها را زیاد کرد که ممکن، تغییر استراتژیکی را در جنگ افغانستان شاهد باشیم که برعکس با گذشت این یک سال وضع امنیتی نسبت به گذشته بدتر هم شده- قتل های هدف مند و حملات انتحاری افزایش داشته و جنگ های جبهه ای هم در بسیاری از نقاط افغانستان، داغ است. هم اکنون آمریکایی ها خود اذعان می کنند که جنگ افغانستان راه حل نظامی صرف ندارد.

بشیر عظیمی این موضوع را ب آقایان خلیل رحمان سروری و فرهاد شمال استادان دانشگاه به بحث و بررسی گرفته است.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top