اصرار احزاب و انکار کمیسیون انتخابات

در حالی احزاب و جریان های سیاسی از نپذیرفته شدن خواست های شان هشدار می دهند و می گویند با راه اندازی راه پیمایی های مدنی، حکومت و کمیسیون را به پذیرفته شدن طرح انتخاباتی شان مجبور می کنند، کمیسیون اما در پاسخ می گوید که وقت کافی برای به کارگیری این طرح احزاب نمانده است.
در میان ادعاهای گسترده از تقلب در توزیع شناسنامه ها و نصب ستیکر، اداره ثبت احوال نفوس، امروز طی یک نشست خبری ای گفت که به هدف جلوگیری از جعل، کتاب های ثبت شناسنامه ها را ثبت پایگاه اطلاعاتی این نهاد می کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top